Brioso logo

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen BRIOSO TRAVELS en de persoon/personen die voornemens zijn de boot te huren (“Huurder”), gezamenlijk “de partijen”. Door de aanbetaling op de voorgestelde factuur te betalen, gaat de Huurder akkoord met de hierin opgenomen voorwaarden.

Brioso Travels is een kleine onderneming onderworpen aan vrijstelling van Btw.

Betaling

a. Aanbetaling: 30% van het factuurbedrag voor het huren van de charter met schipper, waarmee de boeking wordt bevestigd, direct na ontvangst van de factuur.
b. Resterende 70% van het factuurbedrag inclusief eventuele extra opties 70 dagen voor vertrek.

Levering 

Het is de huurder alleen toegestaan aan boord te gaan van de geplande charter onder de volgende voorwaarden:
a. Volledige betaling van enig saldo of borgsom die verschuldigd is door de Huurder,
b. Aanlevering van de volledige passagierslijst met naam, paspoortnummer en geboortedatum van alle geboekte deelnemers.

Wekelijkse charters beginnen normaal op zaterdag en eindigen op vrijdag.
In het geval van ongelijke periodes, zoals een tien- of twaalfdaagse charter, zullen wij ons best doen om, afhankelijk van de omstandigheden, aan uw wensen tegemoet te komen. Alle charters beginnen om 14:00 uur op de dag van vertrek en eindigen meestal om 10:00 uur op de dag van aankomst. 

Verantwoordelijkheden van de huurder

a. Bagage is beperkt tot tassen of koffers die in de hutten kunnen worden opgeborgen. Er wordt geen extra opslagruimte aangeboden.
b. De huurder is als enige verantwoordelijk voor alle persoonlijke voorwerpen, materieel en immaterieel, die aan boord van het schip worden gebracht. De huurder dient de nodige voorzichtigheid te betrachten met elektronische apparaten, telefoon, camera, computer, in het bijzonder waterdichte behuizing gebruiken wanneer ze aan boord van een vaartuig worden meegenomen.
c. Als hoofdboeker stemt de huurder ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle passagiers onder zijn reservering en bindt passagiers aan de hierin vermelde voorwaarden. Als er kinderen aan boord worden genomen, is de huurder volledig verantwoordelijk voor hun veiligheid, gedrag en amusement en geen enkel lid van de bemanning kan verantwoordelijk worden gehouden voor hun veiligheid of amusement.
d. De huurder stemt ermee in het gebruik of bezit van drugs of illegale stoffen aan boord van het schip door leden van zijn gezelschap te verbieden en is volledig verantwoordelijk voor verlies of schade aan het schip als gevolg van een overtreding van de douaneregels of van toepassing zijnde Drugswetten. Als dergelijke stoffen worden gebruikt door of gevonden worden in het bezit van gasten, zal de kapitein de gasten aan land zetten in de volgende aanloophaven zonder restitutie van eventuele charterkosten.
e. Elke gelijkenis of afbeelding van u of uw gezelschap aan boord van uw gecharterde vaartuig dat tijdens uw charter is verkregen, mag door BRIOSO TRAVELS kosteloos worden gebruikt in alle media voor bonafide promotie- of marketingdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot promotiemateriaal van welke aard dan ook, zoals brochures, dia’s, videoshows, advertenties en internet.

Verzekering

a. De boot is volledig verzekerd, inclusief de wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden en passagiers, schadeaansprakelijkheid voor derden en passagiersjachten, en aansprakelijkheid voor vervuiling van de zee.
b. We adviseren u ten zeerste om een reisbijstandsverzekering af te sluiten.

Annuleringsvoorwaarden

a. Bij boekingen die meer dan 30 dagen voor de inscheping door de bevrachter worden geannuleerd, wordt de 50% van de charterprijs ingehouden.
b. Bij boekingen die minder dan 30 dagen voor de inscheping door de charteraar worden geannuleerd, wordt de 100% van de huurprijs ingehouden.
c. Wij zullen alle betalingen alleen terugbetalen (uitgezonderd een schadevergoeding van 10%) als wij erin slagen het jacht aan een andere charteraar te verhuren voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden.

Overmacht

a. BRIOSO TRAVELS is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging of tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, actie van de elementen, epidemieën, oorlog (verklaard of niet-aangegeven), oorlogszuchtige acties, opstand, revolutie of burgeroorlog, piraterij, burgeroorlog of vijandige actie, stakingen of meningsverschillen met arbeiders, daden van de openbare vijand, federale of staatswetten, regels en voorschriften van overheidsinstanties die jurisdictie hebben of doen gelden in de gebouwen of van elke andere groep, organisatie of informele vereniging (al dan niet formeel erkend als een overheid), en elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van BRIOSO TRAVELS die voortzetting van de activiteiten onmogelijk maakt.
b. In het geval van vertraging of falen van de uitvoering op basis van een hierboven beschreven gebeurtenis zullen alle betalingen voor de charter worden gebruikt als krediet voor een toekomstige charter. Er wordt geen restitutie verleend.
c. Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de geboekte charter beschikbaar is voor de Huurder op de afgesproken plaats en tijd. Indien de omstandigheden buiten onze controle vallen, dan zullen wij de betaling teruggeven aan de Huurder, die geen andere vordering op ons zal hebben.
d. BRIOSO TRAVELS is niet verantwoordelijk voor extra kosten die de charteraar moet maken als gevolg van wijzigingen in zijn charter als gevolg van overmacht.
e. Wij raden u ten zeerste aan een annulatieverzekering af te sluiten, een dergelijk risico kan worden gedekt door een verzekeringsmaatschappij naar keuze van de klant.

Bij enige betwisting of discussie is de Belgische rechtbank als enige bevoegd, zoals vermeld in de statuten.

 

Heb je vragen of wil je jouw reis meteen vastleggen?

Brioso logo

Volg ons

|